Barn Bowlar Gratis under sommaren!!

Under sommaren får alla barn upp till 15 år spela gratis!!
Erbjudandet gäller f.o.m den 11 Juni – 10 Aug.
För att barnen skall få ta del av detta,så måste du / ni som förälder
registrera barnet /barnen på hemsidan:

www.barnbowlargratis.se

Leave a Comment