Vår nya bowlinghall på Aspholmen

Vi håller på att i iordningställa våran nya bowlinghall som kommer att finnas på Aspholmen med adress Nastagatan 11

vi finns mittemot brand stationen. På grund av leveransproblem samt svårigheter med tillgång av hantverkare så kan vi i dag ej ange tid för öppning , vi återkommer så fort vi har mera info om uppskattad öppningsdag.

Leave a Comment